Мережа Трансфер технологій води – ТТВ

Трансфер технологій у відповідності з «Порядком денним на XXI ст.» (англ. Agenda 21)

Мережа Трансфер технології води (ТТВ) була створена за ініціативи Міністерства з охорони навколишнього середовища та захисту прав споживачів землі Баварія (StMUV) в 1999 році з метою підтримки міжнародного співробітництва у сфері водного господарства. Проект охоплює всі сфери управління водним господарством і знаходиться в Земельному агентстві навколишнього середовища (LfU, Hof).

За сприяння ТТВ, що являє собою державну, некомерційну структуру, є можливість отримати багатий досвід та фахові знання Баварського Управління водного господарства, зокрема, при організації дієвого екологічного/ водного управління або при встановленні належних екологічних стандартів.

TTB являється конструктивним елементом у федеративних прагненнях щодо сприяння передачі технологій у водному секторі та практичного застосування цілей, сформульованих в «Порядку денному на XXI століття».

Наші цілі

  • Підтримка водного та екологічного управління в країнах-партнерах
  • Сприяння інтегрованому управлінню водними ресурсами (IWRM *)
  • Підтримка баварських підприємств середнього бізнесу у втіленні міжнародних проектів
  • Підвищення конкурентоспроможності баварських фірм і шляхи вирішення проблем

Раціональне використання водних ресурсів вимагає врахування в рівній мірі численних екологічних, соціальних та економічних складових. Цього можна досягти тільки за допомогою інтегрованого управління водними ресурсами. Водні і екологічні управління країн-партнерів з великим інтересом переймають досвід Баварії.

Наші партнери

  • водні та екологічні управління країн-партнерів
  • баварські фірми, установи та експерти, що працюють на міжнародному ринку водного господарства
  • німецькі та міжнародні установи, що займаються міжнародною діяльністю на світовому ринку

Дві цитати з «Порядку денного на XXI століття»

Важливість освоєння водних ресурсів для підвищення економічної ефективності та соціального благополуччя зазвичай недооцінюється, хоча всі види соціально-економічної діяльності значною мірою залежать від постачання та якості прісної води

Порядок денний на XXI ст., розділ 18.6

Необхідно створити сприятливі умови для забезпечення доступу до екологічно чистих технологій та їх передачі, особливо країнам, що розвиваються, шляхом допоміжних заходів, спрямованих на сприяння розвитку співпраці в галузі технологій та на забезпечення можливості передачі необхідної науково-технічної інформації, а також створення економічних, технічних та управлінських потенціалів для ефективного використання та подальшого вдосконалення отриманих технологій

Порядок денний на XXI ст., розділ 34.4

Teilen